Čo je mikrostránka ?

Väčšina podnikateľov skôr či neskôr dospeje do štádia kedy si uvedomí, že potrebuje spropagovať či už firmu, svoj produkt alebo samého seba pre získanie prípadne znásobenie svojej klienteli.

Od toho sme tu my, aby sme Vám vytvorili jednoduchú a zároveň elegantne premakanú mikrostránku ktorá predáva.

Aký je postup práce ?