Spojte sa s nami


Kedy pracujeme

  • Pondelok - Piatok: 10:00 - 18:00
  • Víkend: po dohode

Fakturačné údaje

LUBAS solutions s.r.o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava
Mest. súd BA 3, odd. SRO, vl. č. 125429/B
IČO: 51 293 706
DIČ: 2120667868
IČ DPH: SK2120667868

Bankové spojenie

Finančný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK36 1100 0000 0029 4906 8158
SWIFT: TATRSKBX

Finančný ústav: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK92 8330 0000 0024 0137 1274
SWIFT: FIOZSKBAXXX