Čo je informačný systém ?

Informačný systém je systém na zber, udržiavanie, spracovanie a poskytovanie informácií.

Takže čo to vlastne je?
Online automatizovaná aplikácia ku ktorej ma prístup len určité publikum ktorému to umožníte - ako napríklad kolega či klient ktorý sa zaregistruje prípadne od Vás dostane prístupové údaje. Slúží na uľahčenie práce, úsporu času a vo väčšine prípadov aj na obmedzenie či úplné eliminovanie byrokracie vo vašej spoločnosti.

Medzi najčastejšie žiadané informačné systémy môžeme zaradiť rezervačný systém, vernostný program, skladové hospodárstvo či administračné rozhrania.

Aký je postup práce ?